Privacy Policy

Privacy

Sportclub'25 is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Sportclub'25 persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Sportclub'25 zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RKVV Sportclub'25, Aretsbosweg 13 , 6351 JK Bocholtz.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Sportclub'25 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Sportclub'25 persoonsgegevens van u:
Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
Wanneer u contact heeft met de Sportclub'25. Hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze website inclusief app, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
Om leden/bezoekers van (nieuwe) activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media
E-mail
De vereniging Sportclub'25 kent diverse commissies en activiteiten. Vaak hebben zij ieder eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink of door een mailtje nte sturen naar secretaris@sportclub25.nl
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie .

Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) activiteiten of informatie, dan kunt u dat regelen door een e-mail te sturen aan ons via secretaris@sportclub25.nl
Gebruik van persoonsgegevens door derden.
Sportclub'25 laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Social Media.
Sportclub'25 is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Sportclub'25 via secretaris@sportclub25.nl.
Gebruik van cookies
Sportclub'25 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van Sportclub'25 en andere websites
Op de website van Sportclub'25 treft u een aantal links aan naar andere websites. Sportclub'25 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
secretaris@sportclub25.nl
Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
Sportclub'25 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Sportclub'25 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Sportclub'25 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in het clublokaal