Contributie

Sportclub’25 kent diverse contributie categorieën, gebaseerd op leeftijd en het actief uitoefenen van de voetbalsport. Elk lid betaalt altijd de verenigingscontributie. Dit is de contributie die men betaalt als lid van de vereniging, zonder dat men actief een sport uitoefent (in de volksmond de passieve contributie).
 
Zodra men een sport uitoefent komt hier een bedrag bij. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin men actief is. Als een lid stopt met actief sporten en uitsluitend passief lid wil blijven, dient hij dit voor aanvang van het nieuwe seizoen (voor 1 juli) door te geven aan de secretaris.
 
Als men tijdens het seizoen stopt met sporten of zich als lid bedankt, blijft men verplicht om de verenigingscontributie te betalen tot het einde van het seizoen. Wijzigingen dienen te allen tijden via het secretariaat te worden doorgegeven.
 
We willen er met nadruk op wijzen dat de inning van de contributie uitsluitend door middel van automatische incasso plaatsvindt. De contributie wordt in 12 maandtermijnen geïncasseerd. 

 

Omschrijving Bedrag per jaar
Volwassenen actief spelend € 180,00
Veteranen / 35+ € 138,00
G voetbal € 120,00
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 114,00
Jeugd 10 t/m 13 jaar € 114,00
Jeugd 6 t/m 9 jaar € 114,00
Jeugd t/m 5 jaar € 84,00
Passieve leden € 60,00