Contributie

Sportclub’25 kent diverse contributie categorieën, gebaseerd op leeftijd en het actief uitoefenen van de voetbalsport. Elk lid betaalt altijd de verenigingscontributie. Dit is de contributie die men betaalt als lid van de vereniging, zonder dat men actief een sport uitoefent (in de volksmond de passieve contributie).
 
Zodra men een sport uitoefent komt hier een bedrag bij. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijdscategorie waarin men actief is. Als een lid stopt met actief sporten en uitsluitend passief lid wil blijven, dient hij dit voor aanvang van het nieuwe seizoen (voor 1 juli) door te geven aan de secretaris.
 
Als men tijdens het seizoen stopt met sporten of zich als lid bedankt, blijft men verplicht om de verenigingscontributie te betalen tot het einde van het seizoen. Wijzigingen dienen te allen tijden via het secretariaat te worden doorgegeven.
 
Als er in een gezin naast de actieve voetballers, meer dan 1 gezinslid passief lid is, dan betaalt 1 gezinslid de contributie voor passieve leden, de overige passieve leden betalen geen contributie.  Als alle gezinsleden uitsluitend passief lid zijn, dan betalen slechts 2 leden de passieve contributie (gezinscontributie passief).

Als er meer dan 1 lid actief voetbalt, wordt een reductie toegekend op de contributie van de jongere leden, variërend van 25% bij het 2e lid tot 75% bij het 4e lid. Het 5e en volgende actieve lid betaalt geen contributie.
 
We willen er met nadruk op wijzen dat de inning van de contributie uitsluitend door middel van automatische incasso plaatsvindt. De contributie wordt in 10 maandtermijnen (van augustus t/ m mei) geïncasseerd. 

 

Omschrijving Bedrag per jaar
Volwassenen actief spelend € 165,00
Veteranen € 127,00
G voetbal € 100,00
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 121,00
Jeugd 10 t/m 13 jaar € 98,00
Jeugd 7 t/m 9 jaar € 86,00
Jeugd t/m 6 jaar € 50,00
Gezinscontributie passief € 118,00
Passieve leden € 59,00
Reductie 2e actieve lid 25%
Reductie 3e actieve lid 50%
Reductie 4e actieve lid 75%
Reductie 5e en volgende actieve lid 100%