De jaren 50, 60 en 70

De jaren vijftig

Allereerst is 1950 natuurlijk het jaar waarin het 1e jubileum van Sportclub ‘25 gevierd mag worden: het zilveren bestaan. Dit wordt niet gevierd met een grote feesttent en er is ook géén comité om de zaken te organiseren. Zo werkte dat in die tijd nog niet.

Nee, Sportclub hield het feest 'intern'. Uit de overlevering weten we dat er bijv. een receptie gehouden werd, waarvan de opbrengst ongeveer fl. 100,- en een 5-tal ballen bedroeg. Verdere activiteiten: een aantal leden voerde een toneelstuk op..... (o.a. Jupp Haagen, Zef Janssen, Leo Steinbusch en Jean Krutzen).

Vervolgens gaat het minder. Het begin van de jaren 50 wordt nl. gekenmerkt door een groeiende onenigheid binnen de vereniging, die bijna desastreuze gevolgen heeft. Vanaf 1952 t/m 1956 degradeert het 1e elftal niet minder dan twee keer, zodat het seizoen 1957/1958 gestart moet worden in de Afdeling Limburg. Ook het tweede elftal degradeert, terwijl het 3e en 4e elftal zelfs helemaal ophouden te bestaan. De jeugdelftallen moeten in 1953 uit de competitie worden teruggetrokken en het zal tot 1955 duren eer weer een actief jeugdleiderskorps onder leiding van Jef Loo z.g. het jeugdvoetbal in Bocholtz gaat promoten.

Hoofdoorzaak van deze onenigheid moet worden gezocht in een "clublokaal-affaire", maar ook diverse andere beweegredenen hebben hier een rol van betekenis gespeeld. Uiteindelijk hebben deze complicaties geleid tot de oprichting van de voetbalvereniging WDZ in augustus 1959.

Door de terugkeer van Leo Steinbusch van Bleyerheide (thans Roda JC) naar Sportclub ´25 krijgt men weer het nodige zelfvertrouwen en kan de neergaande tendens worden omgebogen. Zowel het 1e als het 2e elftal presteren weer naar behoren en op het eind van de jaren ‘50 staat er ook weer een 3e elftal in het veld.

De jaren zestig
In dit decennium gebeurt er weinig in sportief opzicht. Weliswaar worden enkele goede klasseringen behaald, maar een kampioenschap zit er voorlopig niet in. Het groeiende ledenaantal maakt weer een 4e elftal mogelijk. De jeugd heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen. Uitgerekend in het vermeende ongeluksjaar (het 13e jaar van het verblijf in Afdeling Limburg) weet men in de competitie 1968/1969 het kampioenschap met promotie naar de 4e klasse KNVB te bewerkstelligen.

De jaren zeventig
Als gevolg van de sterk verbeterde accommodatie aan het Bongerdplein en de verbeterde trainingsfaciliteiten aan het begin van de jaren ‘70, kan de vereniging de jeugd een nog betere vrijetijdsbesteding bieden. De jeugdafdeling groeit dan ook voorspoedig en de kampioenschappen in de diverse leeftijdsklassen zijn legio. Ook de senioren draaien opperbest. Vanaf 1971 komt Sportclub ´25 weer uit in de 3e klasse. Helaas maakte men de fout, in dit uitstekende elftal niet tijdig voor verjonging met jongens uit eigen kweek te zorgen. In 1976 volgde degradatie naar de 4e klasse, gevolgd door een nog verdere aftakeling en degradatie in 1978 naar de Afdeling Limburg.

Het roer wordt nu radicaal omgegooid. De eigen jeugd krijgt voorrang. Dit levert al vrij snel resultaat op. In 1978/1979 eindigt men op de 3e plaats. Onervarenheid bij de jeugdige spelers is op de beslissende momenten nog van doorslaggevende aard. In 1979/1980 is het echter zover. Na een beslissingswedstrijd tegen RKSVB (Ubachsberg) weet men voor 3500 betalende toeschouwers te promoveren naar de 4e klasse.