Oprichting en naamgeving

In april 1925 dient de heer J. Lenz een verzoek in bij de Bond om weer opgenomen te mogen worden als club. Als de vereniging door de bond wordt aanvaard, draagt zij plotseling de naam 'Sportclub Herta'. De oud-Herta spelers worden gerehabiliteerd en de club neemt met drie elftallen deel aan de competitie. Het clublokaal is gevestigd in café Goebbels, gelegen naast de kerk. In dit pand heeft Sportclub ’25 tot 1 oktober 1984 haar domicili gehad. 

Om onverklaarbare redenen vervalt in de loop van het jaar 1925 in de bondspublicaties de toevoeging Herta en gaat de vereniging verder onder de naam Sportclub. Achteraf gezien is het kennelijk dus zo dat, hoewel er in feite sprake was van een rehabilitatie, de bond de wederopname van de vereniging heeft beschouwd als een nieuw gestichte vereniging. 

De huidige naam Sportclub ’25 ontstaat pas in 1942. Het eerste seizoen 1925/1926 is zeer succesvol. Het kampioenschap in de 3e klasse van de 'Rooms Katholieke Federatie' (R.K.F.) wordt behaald en tevens wint men de finale van het Bisschopsbekertoernooi met 4-1 van Hendrik Schinnen. In het seizoen 1926/1927 komt men weer goed voor de dag in de 2e klasse en wordt opnieuw de finale van het bekertoernooi gehaald. In deze finale komt men uit tegen K.N.V. uit Kerkrade. De wedstrijd eindigt gelijk: 2-2. K.N.V. Kerkrade wordt vervolgens door het lot als winnaar aangewezen (verlengingen en eventueel het nemen van strafschoppen om de beslissing te brengen kende men toen nog niet). In het seizoen 1927/1928 stapt men over naar de 'neutrale bond', de Nederlandse Voetbal Bond (N.V.B.).

 

Men neemt aan de competitie deel onder de naam 'Bocholtz'. Reden voor deze overstap is, dat de gemeente - in overleg met de geestelijke overheid - de aanvangstijden van de thuiswedstrijden zodanig heeft vastgesteld, dat dit voor de club niet werkbaar is. Voor aanvang van de Vespers (15.00 u.) moest het terrein daarbij namelijk ontruimd zijn. Deze stap van de vereniging wordt hen niet in dank afgenomen en er ontstaan grote wrijvingen tussen de club en de pastoor. Sportief gezien is de overstap naar de N.V.B. een enorme vooruitgang, aangezien in deze bond kwalitatief veel beter gevoetbald wordt. In 1928 keert men als gevolg van de van buitenaf toegepaste druk toch terug in de R.K. Federatie. Daar is men zó blij met de terugkeer van de Bocholtzer club dat men ‘den deserteur’ geen straf oplegt. Sportclub wordt ingedeeld in de 2e klasse. De roerige tijden zijn voorlopig voorbij.