Leden informatie

Je wilt lid worden van Sportclub' 25 of je wilt je zoon of dochter aanmelden bij onze vereniging? Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Via het aanmeldformulier meld je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld. Deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNVB. Het aanmeldformulier tref je links aan in het submenu.

Uiteraard is het ook mogelijk je lidmaatschap te wijzigen of te beëindigen.

Elk lid betaalt contributie. Sportclub‘25 kent diverse contributie categorieën, gebaseerd op leeftijd en het actief uitoefenen van de voetbalsport. Elk lid betaalt altijd de verenigingscontributie. Dit is de contributie die men betaalt als lid van de vereniging, zonder dat men actief een sport uitoefent (in de volksmond de passieve contributie).

Zodra men een sport uitoefent komt hier een bedrag bij. Dit bedrag is afhankelijk van die leeftijdscategorie waarin men actief is. Als een lid stopt met actief sporten en uitsluitend passief lid wil blijven, dient hij dit voor aanvang van het nieuwe seizoen (voor 1 juli) door te geven aan de secretaris.

Als men tijdens het seizoen stopt met sporten of zich als lid bedankt, blijft men verplicht de verenigingscontributie te betalen tot het einde van het seizoen.

Als er in een gezin naast de actieve voetballers, meer dan 1 gezinslid passief lid is, dan betaalt 1 gezinslid de contributie voor passieve leden, de overige passieve leden betalen geen contributie. Als alle gezinsleden uitsluitend passief lid zijn, dan betalen slechts 2 leden de passieve contributie (gezinscontributie passief). Als er meer dan 1 lid actief voetbalt wordt een reductie toegekend op de contributie van de jongere leden, variërend van 25% bij het 2e lid tot 75% bij het 4e lid. Het 5e en volgende actieve lid betaalt geen contributie.

We willen er wel met nadruk op wijzen dat de inning van de contributie (bij voorkeur) door middel van automatische incasso plaatsvindt. De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen (van augustus t/m mei) geïncasseerd. De actuele contributietarieven vind je eveneens terug in het submenu.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over het lidmaatschap bij Sportclub' 25, neem dan contact op met secretaris Herman te Kampe (secretaris@sportclub25.nl).