Leden informatie

Je wilt lid worden van Sportclub' 25 of je wilt je zoon of dochter aanmelden bij onze vereniging? Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Via het aanmeldformulier meld je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld. Deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNVB. Het aanmeldformulier tref je links aan in het submenu.

Uiteraard is het ook mogelijk je lidmaatschap te wijzigen of te beëindigen.

Elk lid betaalt contributie. Sportclub‘25 kent diverse contributie categorieën, gebaseerd op leeftijd en het actief uitoefenen van de voetbalsport. Elk lid betaalt altijd de verenigingscontributie. Dit is de contributie die men betaalt als lid van de vereniging, zonder dat men actief een sport uitoefent (in de volksmond de passieve contributie).

Zodra men een sport uitoefent komt hier een bedrag bij. Dit bedrag is afhankelijk van die leeftijdscategorie waarin men actief is. Als een lid stopt met actief sporten en uitsluitend passief lid wil blijven, dient hij dit voor aanvang van het nieuwe seizoen (voor 1 juli) door te geven aan de secretaris.

Als men tijdens het seizoen stopt met sporten of zich als lid bedankt, blijft men verplicht de verenigingscontributie te betalen tot het einde van het seizoen.

We willen er wel met nadruk op wijzen dat de inning van de contributie (bij voorkeur) door middel van automatische incasso plaatsvindt. De contributie wordt in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd. De actuele contributietarieven vind je eveneens terug in het submenu.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over het lidmaatschap bij Sportclub' 25, neem dan contact op met secretaris Herman te Kampe (secretaris@sportclub25.nl).