Toernooien Sportclub'25

Beste vrijwilliger, leden of vrienden van Sportclub ’25,
 
De toernooien komen er weer aan en zonder de hulp van vrijwilligers zijn wij als vereniging niet in staat deze toernooien te organiseren. Hierbij vragen wij dan ook jouw hulp. Op 9 & 10 juni is het 13e Grenslandentoernooi voor de dames en op 16 & 17 juni is het 28ste Herman Stauvermann toernooi voor de jeugd. Zoals bij eenieder bekend, zijn beide toernooien op financieel gebied van groot belang voor Sportclub’25. Het is dan ook, voor de toekomst van onze vereniging, zeer belangrijk dat beide toernooien wederom succesvol zullen zijn.
 
Misschien heeft u nog nooit geholpen, maar wilt u dit jaar toch uw steentje bijdragen als vrijwilliger?
  
Ook dit jaar zouden wij graag een beroep op u willen doen. Hoeveel vrije tijd u investeert in één of beide toernooien bepaalt u uiteraard zelf, maar gelooft u ons, alle hulp is welkom en zoals men zegt: ‘’ vele handen maken licht werk’’. Beide toernooien vergen ook heel veel tijd en inspanning van de toernooiorganisatie, het is daarom van groot belang, dat als u ons wilt helpen, u dit zo spoedig mogelijk aangeeft. 
 
Bijgevoegd is de brief voor de vrijwilligers voor de mensen die zich op willen geven.  Je kunt het in het bestand invullen en terugsturen (romankroonen@hotmail.com) waar je graag zou willen helpen. 
 
Wij hopen dan ook dat u van de partij bent om van beide toernooien weer een geweldig succes te maken. 
Toernooicommissie Sportclub '25


Geplaatst op: 02-05-2018