Aftrapbijeenkomst Feestcomité

Na een ruime periode van voorbereiding was het op donderdag 28 september jongsleden dan eindelijk zo ver; de aftrap voor de organisatie van de activiteiten bij gelegenheid van het 100 jarig bestaansjubileum kon worden verricht.

Op 1 april 2025 hoopt de vereniging RKVV Sportclub’25 het 100 jarig bestaansjubileum te vieren. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de vereniging besloten om een feest comité in het leven te roepen dat gaat tekenen voor de organisatie van de diverse activiteiten. Hoogtepunt van het geplande feestjaar zal ongetwijfeld het feestweekend worden dat voorlopig gepland staat voor het weekend van 20 t/m 23 juni 2025.

Afgelopen donderdag was het dan zo ver: onder grote belangstelling werden achtereenvolgens de bestuursleden van het comité met de achterliggende commissies gepresenteerd. Bij de samenstelling van de commissies blijkt dat er veel waarde gehecht wordt aan een grote diversiteit binnen de organisatie. De vereniging is dan ook zeer verheugd een dergelijk groot aantal vrijwilligers te hebben kunnen vinden voor het feest comité.

Het bestuur van het comité zal bestaan uit Rob Ritzen (voorzitter), Lex Quaedflieg (Penningsmeester), Chantal Meulenberg (Secretaris), Dion Derwall en Ruud Vandeberg (Programma), Nadine Drescher (PR & Sponsoring) en Joost Grooten (Tent en Techniek). Patricia Schlechtriem zal het bestuur van het feestcomité ondersteunen als notulist.

Ofschoon de eerste contouren nu zichtbaar zijn, kunnen belangstellenden natuurlijk altijd nog aansluiten bij een der commissies


Geplaatst op: 02-10-2023