Overlijden Henk Maassen

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat ons langjarig lid Henk Maassen is overleden. Henk Maassen was maar liefst 63 jaar lid van Sportclub’25. Reeds bij gelegenheid van zijn 50 jarig lidmaatschap werd Henk onderscheiden als lid van verdienste van de vereniging. Naast het feit dat Henk vele jaren actief is geweest als actief speler was hij ook leider van menig senioren elftal. Ook op bestuurlijk vlak is de vereniging Henk veel dank verschuldigd. Enkele jaren werd door hem het secretariaat van de vereniging ingevuld en maakte hij daarmee dus deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging. Bij vragen of problemen stond Henk ook tot in de laatste jaren steeds klaar als ondersteuner van de vereniging. Rest de vereniging dank te zeggen voor al hetgeen Henk heeft betekend voor de vereniging RKVV Sportclub’25.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd


Geplaatst op: 07-05-2021