Algemene Leden Vergadering op 24 november

Als vereniging heb je altijd doelen, ambities en zeer zeker ook dromen. Het realiseerbaar maken van al deze facetten is binnen een vereniging alleen maar mogelijk met een zeer talrijke groep vrijwilligers, wat dan ook weer een charme en doel van een vereniging is. De grootste uitdaging is echter altijd om de mensen te bereiken, waarbij de algemene ledenvergadering een uitermate geschikte gelegenheid voor is.


Het is dan ook belangrijk dat er tijdens een ALV een hoge opkomst is waarbij alle leden hun zegje kunnen doen met een gezamenlijk doel. De toekomst van Sportclub‘25 zo goed mogelijk invullen, waarbij tegenwoordig een belangrijke rol voor vernieuwen is weggelegd. Vernieuwen is winnen, dit geldt zowel bij het verduurzamen van ons sportcomplex als het out-of-the-box denken bij activiteiten en/of sponsors. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om vrijdag 24 november aanstaande om 20.00 uur de ALV in ons clubhuis de Sjans bij te wonen. Relevante stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij de secretaris en eventuele agendapunten kunnen tot 1 week voor de vergadering worden aangedragen bij de secretaris


Geplaatst op: 13-11-2023