Misverstanden omtrent verenigingsverzekeringen

Aan de start van het nieuwe seizoen nog even een toelichting op de verenigingsverzekeringen die de KNVB aanbiedt:

De KNVB biedt voor de aangesloten verenigingen van de KNVB standaard een tweetal verzekeringen aan:

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid van de verzekerden bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten. De verzekering kent een eigen risico van EUR 500,00 en een secundair karakter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor).
Omdat deze verzekering is ontwikkeld als een soort vangnet, adviseren Aon en de KNVB de verenigingen ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, hetgeen door Sportclub'25 dan ook is gedaan.

Collectieve ongevallenverzekering

Onder deze dekking valt schade na een ongeval bij alle clubactivteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn meeverzekerd.

Een aantal misverstanden:
- Er is geen dekking voor schade aan voertuigen tijdens vervoer van en naar wedstrijden of trainingen
- Ziektekosten die ontstaan door een blessure ten gevolge van een wedstrijd of training vallen niet onder de KNVB dekking wanneer zij onder het verplichte of vrijwillige eigen risico van de ziektekostenverzekering vallen!
Voor het dekkingsoverzicht:


Wat is verzekerd:
- rubriek A EUR 20.000,00 bij overlijden door ongeval
- rubriek B EUR 75.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit

voor verzekerden tot 19 jaar*
- rubriek B EUR 37.500,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit

voor verzekerden vanaf 19 jaar*
- rubriek D1 EUR 500,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus
eerst claimen bij eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)**

- rubriek D2 EUR 1.000,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus
eerst claimen bij ziekenfonds o.d.)**

- EUR 2.000,00 bij overlijden door hartaanval***

- EUR 250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)
scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in
direct verband daarmee.

* Een eventuele uitkering krachtens rubriek B vindt plaats volgens een zogenaamde
progressieve invaliditeitsschaal; hierbij ligt het uitkeringspercentage altijd hoger dan het
invaliditeitspercentage indien dit laatste tenminste 26% bedraagt; zo wordt bijvoorbeeld bij
een vastgestelde invaliditeit van 50% geen 50% maar 75% van het verzekerde bedrag
uitgekeerde en bij 75% invaliditeit zelfs 150%.

-- Tot slot een belangrijke tip: vervoert u regelmatig meerdere personen in uw voertuig, dan verdient het wellicht aanbeveling te zorgen voor een schade Verzekering voor Inzittenden die eventuele schade aan Inzittenden door een ongeval dekt!! --


Geplaatst op: 14-04-2022