Statuten goedgekeurd

Zoals verwacht werd in de aangekondigde ledenvergadering op zaterdag 12 maart jl. het vereiste aantal aanwezige leden van 2/3 niet behaald. Na sluiting van de vergadering werd om 17 uur de eveneens tijdig aangekondigde Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de wijzigingen in de nieuwe statuten, bestond er gelegenheid tot vragen stellen en werden de statuten uiteindelijk met unanieme stem aangenomen. De nieuwe statuten zullen ingaan op het moment dat de Akte wordt verleden bij notariskantoor Hendriks, Fleuren Zuyd.


Geplaatst op: 21-03-2022