ALV 2021

Op donderdag 22 juli stond er een “dubbele” ALV- vergadering op de planning bij Sportclub’25. Door de coronaomstandigheden werd de ALV-vergadering van het seizoen 2020/2021 enkele keren uitgesteld. De penningsmeester gaf heldere uitleg over de begroting van het seizoen 19/20 en 20/21 en blikte alvast vooruit op het aankomende seizoen. Een rondje langs de portefeuilles gaf een heldere blik over de uitdagingen maar met name positieve gebeuren de afgelopen 1,5 jaar binnen onze vereniging.
 
Alle herkiesbare bestuursleden werden unaniem herkozen en er werden enkele wisselingen door de aanwezige leden geaccordeerd. We kunnen dan ook vermelden dat er een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden binnen het bestuur van Sportclub’25. Jurgen Steinhauer is door een nieuwe job moeten aftreden als penningsmeester. Waar dit nieuws intern al een tijdje bekend was is er ook gehandeld om invulling aan deze portefeuille te geven. Maurice Frankort zal switchen als secretaris en de rol als penningsmeester binnen Sportclub’25 gaan vervullen. In de naam van Herman te Kampe hebben we ook een nieuw bestuurslid gevonden die de rol van secretaris gaat invullen. Verder werd Renee Evers door de ALV officieel toegevoegd aan het bestuur in de rol van VTZ- light.
 
Afsluitend werden alle leden bedankt voor de aanwezigheid en ongekende energie die ze de afgelopen periode in onze vereniging gestopt hebben. Met een positieve blik kijken we dan ook vooruit op het nieuwe seizoen!


Geplaatst op: 23-07-2021