Corona update

Beste lid van R.K.V.V. Sportclub‘25, beste bezoeker,

Eindelijk begint het voetbalseizoen weer "officieel"! Inherent hieraan is bij onze club natuurlijk ook de belangrijke “derde helft" in ons clubhuis “De Sjans". Het aantal personen dat weer even gezellig naar ons Sportcomplex komt zal in de komende tijd toenemen. Het ‘nieuwe normaal‘ geldt echter ook bij R.K.V.V. Sportclub‘25. We moeten ons aan de Corona-maatregelen houden zoals deze door de Overheid aan de Horeca zijn opgelegd. Duidelijke afspraken/regels die het voor iedereen leuk houden als we er ons met z‘n allen aan houden:

• Zowel binnen als buiten alleen zitplaatsen
• 1,5 meter afstand in acht houden
• Registratie van contactgegevens
• Gezondheidsvragen beantwoorden
• Heb je klachten, blijf thuis

Het bestuur heeft er zondermeer het vertrouwen in dat iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt en zal geen ‘politieagentje‘ gaan spelen. Dit lijkt ons overbodig. En zo lang dat goed gaat kunnen we met z‘n allen genieten van “jeweun… Sjportkloeb". Blijkt dat de afspraken moeilijk na te leven zijn, dan zal het bestuur adequaat moeten reageren. Sluiting van kantine en/of sportaccommodatie kan immers het gevolg zijn van het niet naleven van de regels. Wij vertrouwen jullie echter volledig en gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Alvast onze dank voor ieders medewerking en zorg er met z‘n allen voor dat we gezond blijft .
Namens het bestuur van R.K.V.V. Sportclub‘25


Geplaatst op: 26-08-2020