Algemene ledenvergadering uitgesteld

Naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om met meer dan 30 mensen bijeen te komen. Deze maatregel heeft direct gevolgen voor onze geplande Algemene ledenvergadering. Indien we de vergadering zouden laten doorgaan, zouden we leden wellicht moeten uitsluiten, hetgeen wettelijk gezien niet mag. Om dit te voorkomen, biedt de corona-spoedwet de mogelijkheid om de ALV met maximaal 4 maanden uit te stellen. Het bestuur heeft dan ook besloten om conform deze wet de algemene ledenvergadering die gepland stond op 5 november uit te stellen. Dit betekent dat we vóór 30 april 2021 een nieuwe vergadering zullen oproepen.


Geplaatst op: 26-10-2020